พรมแผ่น


พรมแผ่น

พรมแผ่น เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานทุกพื้นที่
เพราะมีลักษณะเป็นแผ่น สามารถเลือกลวดลายผสมให้เกิดความสวยงาม
ง่ายต่อการติดตั้งดูแล ผู้ใช้สามารถออกแบบสร้างสรรค์เองได้
จากการผสมผสานลวดลายและสีสันของพรม